Καλέστε μας: 210 417 3892

A Class projects Nikea school 2015-16

Below is a  sample of our students' work at the Nikea School. Seven amazing projects that were made during the first four months of instruction. Well done everyone!

MY SUPERHERO  ANTONIA BOBAI - A2

MY BEST FRIEND JOHN ZEPPOS - A2
 
MY FRIEND  BILL FILIPPOU - A2
MY BEST FRIEND  DEPPY KYRITSI - A2
MY SCHOOL DAY  ANTONIA BOBAI - A2


WHEN I WAS A BABY BILL FILIPPOU - A2

 

WHEN I WAS A BABY DEPPY KYRITSI - A2

Αρθογραφούν

Παπαηλίου Κέντρα Ξένων Γλωσσών

Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Παπαηλιού έχουν μια μακροχρόνια ιστορία στον χώρο της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. Ιδρύθηκαν στις αρχές του 1955 και από τότε αποτελούν ένα από τα κορυφαία εκπαιδευτικά ιδρύματα. Το μορφωτικό επίπεδο των διδασκόντων και των διδασκομένων μας είναι πολύ υψηλό. Αυτό οφείλεται τόσο στα ακαδημαϊκά προσόντα των καθηγητών μας όσο και στην οργανωτική δομή του σχολείου. Το σχολείο μας εξειδικεύεται στην διδασκαλία των Αγγλικών και Γαλλικών.