Αποτελέσματα Εξετάσεων Αγγλικών

Τα αποτελέσματα εξετάσεων Αγγλικής γλώσσας, είναι ταξινομημένα ανα χρονιά εξέτασης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ PTE B2 & C2 MAY 2018

PTE SUCCESS

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ MSU-C2 MAY 2018

MSU C2 MAY 2018

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ MSU-B2 MAY 2018

MSU B2.1 MAY 2018

Newsletter Signup

Type your email to keep in touch with all the educational news of Papaeliou Schools of Foreign Languages