Καλέστε μας: 210 417 3892

School News

As more results keep coming out we are given new opportunities for celebrations and blissful moments. Both B2 & C2 class students, your hard work has been rewarded! Your ECCE, ECPE, FCE and CPE results were terrific.

You all passed with flying colours. We are proud of you and your great teachers who backed you and supported you throughout the year!

Guys, are you ready for higher goals? Join our C2 preparation programs starting September 2022!

Those who wish to further their studies abroad ask us about our IELTS programmes.

Παπαηλίου Κέντρα Ξένων Γλωσσών

Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Παπαηλιού έχουν μια μακροχρόνια ιστορία στον χώρο της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. Ιδρύθηκαν στις αρχές του 1955 και από τότε αποτελούν ένα από τα κορυφαία εκπαιδευτικά ιδρύματα. Το μορφωτικό επίπεδο των διδασκόντων και των διδασκομένων μας είναι πολύ υψηλό. Αυτό οφείλεται τόσο στα ακαδημαϊκά προσόντα των καθηγητών μας όσο και στην οργανωτική δομή του σχολείου. Το σχολείο μας εξειδικεύεται στην διδασκαλία των Αγγλικών και Γαλλικών.