Παρακολουθήστε ενα demo lesson.     

Συμπληρώστε τη φόρμα ενδιαφέροντος 

Φόρμα εγγραφής

Το σχολείο μας προσφερει ευέλικτα διαδικτυακά μαθήματα από έμπειρους καθηγητές για όλα τα επίπεδα και όλες τις γλώσσες.  

Επικοινωνήστε με τη γραμματεία για περισσότερες πληροφορίες