Skip to main content

Καλέστε μας: 210 417 3892

Προσωπικό


Αυτό που κάνει το προσωπικό των Κέντρων Ξένων Γλωσσών Παπαηλιού να ξεχωρίζει

είναι η πολυετής πείρα και η αφοσίωση στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου έχουν θεσμοθετηθεί τα ακόλουθα:

Συνεργασία με εκπαιδευτικό ψυχολόγο

Σύμφωνα με έρευνες περίπου, το 10% των μαθητών έχει κάποιας μορφής μαθησιακή δυσκολία. Η ταχύτερη διάγνωση μιας τέτοιας ιδιαιτερότητας διασφαλίζει ένα καλύτερο επίπεδο ζωής για το παιδί. Οι δε γονείς μαθαίνουν έγκαιρα ότι οι δυσκολίες δεν είναι απόρροια τεμπελιάς αλλά νευρολογικής δυσλειτουργίας.

Με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού μας ψυχολόγου, ο καθηγητής ενημερώνεται για τυχόν προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές του και προσαρμόζει τον τρόπο διδασκαλίας και αξιολόγησης αντίστοιχα. 

Ενημέρωση Γονέων

Με την έναρξη κάθε σχολικής χρονιάς γίνεται ενημέρωση γονέων για τις τάξεις Pre-Junior, Pr1, Lower, και 1st year Proficiency. Σε αυτές τις παρουσιάσεις οι καθηγητές των επιπέδων μαζί με τους διευθυντές θέτουν ξεκάθαρους στόχους για το έτος που ξεκινάει. Εξηγούν τι απαιτείται από τους μαθητές, διευκρινίζουν τη δομή του μαθήματος και τη μεθοδολογία που ακολουθείται, και αναλύουν το επίπεδο που θα έχουν φτάσει οι μαθητές με το τέλος της χρονιάς. Επίσης στις δύο τάξεις πτυχίων (Lower, 1st year Proficiency) γίνεται ξεκάθαρη παρουσίαση και σύγκριση των απαιτήσεων και ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζουν τα διάφορα πτυχία έτσι ώστε ο σπουδαστής να έχει ξεκάθαρη εικόνα του τι πρόκειται να αντιμετωπίσει.

Οι γονείς και οι μαθητές ενημερώνονται για την πρόοδό τους κατά την παραλαβή των δελτίων προόδου που λαμβάνει χώρα στα μέσα και τέλη της χρονιάς. Ο γονέας ή ο μαθητής που επιθυμεί να έχει συνάντηση με τον καθηγητή μπορεί να τον επισκεφτεί κατά την διάρκεια των ωρών που έχουν ανακοινωθεί στην αρχή της χρονιάς.

Συνεδρίασης καθηγητών

Για δεκαετίες το εκπαιδευτικό μας προσωπικό, παρακολουθώντας τις εξελίξεις στον χώρο της εκπαίδευσης, χρησιμοποιεί τις πιο εξελιγμένες αλλά και δοκιμασμένες μεθόδους διδασκαλίας. Οι διευθυντές και οι καθηγητές εφαρμόζουν τις πιο αποτελεσματικές μεθόδους διδασκαλίας μέσα στην αίθουσα χάρη στη στενή επαφή που υπάρχει μεταξύ τους.

Κάθε μήνα οι καθηγητές κάθε επιπέδου συνεδριάζουν με σκοπό να αναλύσουν την ύλη που θα διδαχθεί μέχρι την επόμενη μηνιαία συνεδρίαση καθώς και τους τρόπους με τους οποίους αυτή θα παρουσιασθεί. Επίσης, πέρα από το μέρος της μεθοδολογίας, γίνεται εκτενής συζήτηση για την πρόοδο των μαθητών και για τυχόν προβλήματα που παρουσιάζονται.

Οι Διευθυντές ενημερώνονται άμεσα για τις τυχόν δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές και σε συνεργασία με τους αρμόδιους καθηγητές προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες για να βοηθήσουν το μαθητή.

Οργάνωση Σεμιναρίων

Οι καθηγητές μας επιμορφώνονται παρακολουθώντας σεμινάρια σε χώρους εκτός των σχολείων μας, όπως και αυτά που διοργανώνονται μέσα στις Σχολές μας.

Σε συνεργασία με το Βρετανικό Συμβούλιο, διάφορους εκδοτικούς οίκους όπως και με τον εκπαιδευτικό μας ψυχολόγο γίνονται με μεγάλη επιτυχία παρουσιάσεις πάνω σε εκπαιδευτικά θέματα, όπως μέθοδοι διδασκαλίας, κριτήρια αξιολόγησης και αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών.

Παρακολούθηση διδασκαλίας συναδέλφων & Παράλληλη Διδασκαλία

Στα πλαίσια της συνεργασίας των καθηγητών μας και της ανταλλαγής ιδεών, ενθαρρύνεται η παρακολούθηση διδασκαλίας συναδέλφων.

Ο στόχος είναι να ακολουθήσει εποικοδομητική συζήτηση επάνω στον τρόπο διδασκαλίας γλωσσικών φαινομένων.

Μία άλλη πρακτική που ακολουθούν οι καθηγητές μας είναι να προσκαλούν άλλους συναδέλφους στην τάξη τους για να διδάξουν αυτοί τους μαθητές τους. Πέρα από τα θεωρητικά οφέλη αυτής της μεθόδου, βλέπουμε ότι και οι μαθητές ενθουσιάζονται με τη παράλληλη διδασκαλία!