Καλέστε μας: 210 417 3892

Διευθυντές Κτιρίων

Διευθυντές των σχολικών κτιρίων.

Αλέκα Κοτοπούλη

Διευθύντρια Κτιρίου Νίκαιας

Δρ. Αριστείδης Παναγιώτου

Διευθυντής Κτιρίου Βενιζέλου

Άννα Φριτζελά

Διευθύντρια Κτιρίου Καραϊσκου

Παπαηλίου Κέντρα Ξένων Γλωσσών

Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Παπαηλιού έχουν μια μακροχρόνια ιστορία στον χώρο της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. Ιδρύθηκαν στις αρχές του 1955 και από τότε αποτελούν ένα από τα κορυφαία εκπαιδευτικά ιδρύματα. Το μορφωτικό επίπεδο των διδασκόντων και των διδασκομένων μας είναι πολύ υψηλό. Αυτό οφείλεται τόσο στα ακαδημαϊκά προσόντα των καθηγητών μας όσο και στην οργανωτική δομή του σχολείου. Το σχολείο μας εξειδικεύεται στην διδασκαλία των Αγγλικών και Γαλλικών.