Καλέστε μας: 210 417 3892

Καθηγητές

Οι καθηγητές των Σχολών

Εκτός από τη διδασκαλία μέσα στην τάξη, οι καθηγητές συμμετέχουν ενεργά σε εξωσχολικές δραστηριότητες. Εντός και εκτός τάξης το διδακτικό μας προσωπικό χτίζει μακροχρόνιες σχέσεις με τους μαθητές παρέχοντας έτσι την πλήρη υποστήριξη που χρειάζονται οι σπουδαστές για να επιτύχουν τους ακαδημαϊκούς τους στόχους.

Η οργάνωση εκπαιδευτικών εκδρομών, το ανέβασμα θεατρικών παραστάσεων, οι ομαδικές εργασίες, είναι ορισμένες από τις εξωσχολικές δραστηριότητες που βοηθούν στην ανάπτυξη του μορφωτικού επιπέδου των σπουδαστών μας. Από ακαδημαϊκή άποψη, οι καθηγητές του σχολείου χρησιμοποιούν διαφορετικές μεθόδους διδασκαλίας πάντα με γνώμονα τις ανάγκες των μαθητών έτσι ώστε το μάθημα να γίνεται όσο το δυνατόν πιο ενδιαφέρον και παραγωγικό.

Παπαηλίου Κέντρα Ξένων Γλωσσών

Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Παπαηλιού έχουν μια μακροχρόνια ιστορία στον χώρο της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. Ιδρύθηκαν στις αρχές του 1955 και από τότε αποτελούν ένα από τα κορυφαία εκπαιδευτικά ιδρύματα. Το μορφωτικό επίπεδο των διδασκόντων και των διδασκομένων μας είναι πολύ υψηλό. Αυτό οφείλεται τόσο στα ακαδημαϊκά προσόντα των καθηγητών μας όσο και στην οργανωτική δομή του σχολείου. Το σχολείο μας εξειδικεύεται στην διδασκαλία των Αγγλικών και Γαλλικών.