Διαφοροποιημένος τρόπος διδασκαλίας

Η μεθοδολογία της διδασκαλίας μας βασίζεται στην επικοινωνιακή προσέγγιση όπως επίσης και στην επικέντρωση στην δομή της ξένης γλώσσας μέσα στην τάξη. Πιστεύουμε στην διαφοροποίηση της διδασκαλίας της ξένης γλώσσας από αυτή της δεύτερης γλώσσας. Το εκπαιδευτικό προσωπικό μας διαμορφώνει την διδακτέα ύλη ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών μας, το επίπεδό τους και την μητρική τους γλώσσα. Η εκπαιδευτική αυτή ευελιξία μας κάνει να υιοθετούμε μια μικτή μέθοδο (Teacher centered–Student centered), με έμφαση στον ένα ή τον άλλο προσανατολισμό αντίστοιχα.

Εγγραφή στο Newsletter

Θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι, οτι νέο έχουν να σας προσφέρουν τα κέντρα ξένων γλωσσών ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ;
Συμπληρώστε το email σας