Καλέστε μας: 210 417 3892

  • Home
  • Τμήματα

Τμήματα και Προγράμματα Σπουδών

Διαφοροποιημένος τρόπος διδασκαλίας

Η μεθοδολογία της διδασκαλίας μας βασίζεται στην επικοινωνιακή προσέγγιση όπως επίσης και στην επικέντρωση στην δομή της ξένης γλώσσας μέσα στην τάξη. Πιστεύουμε στην διαφοροποίηση της διδασκαλίας της ξένης γλώσσας από αυτή της δεύτερης γλώσσας. Το εκπαιδευτικό προσωπικό μας διαμορφώνει την διδακτέα ύλη ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών μας, το επίπεδό τους και την μητρική τους γλώσσα. Η εκπαιδευτική αυτή ευελιξία μας κάνει να υιοθετούμε μια μικτή μέθοδο (Teacher centered–Student centered), με έμφαση στον ένα ή τον άλλο προσανατολισμό αντίστοιχα.Παπαηλίου Κέντρα Ξένων Γλωσσών

Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Παπαηλιού έχουν μια μακροχρόνια ιστορία στον χώρο της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. Ιδρύθηκαν στις αρχές του 1955 και από τότε αποτελούν ένα από τα κορυφαία εκπαιδευτικά ιδρύματα. Το μορφωτικό επίπεδο των διδασκόντων και των διδασκομένων μας είναι πολύ υψηλό. Αυτό οφείλεται τόσο στα ακαδημαϊκά προσόντα των καθηγητών μας όσο και στην οργανωτική δομή του σχολείου. Το σχολείο μας εξειδικεύεται στην διδασκαλία των Αγγλικών και Γαλλικών.