Καλέστε μας: 210 417 3892

Burlington English (διαδικτυακά μαθήματα)

Το Burlington English είναι ένα μοναδικό πρόγραμμα μικτής εκμάθησης (blended learning), που συνδιάζει διαδικτυακά μαθήματα Αγγλικών για ενήλικες στο σπίτι με παράλληλα μαθήματα στο σχολείο μας.

Αναλυτικά στον επίσημο ιστότοπο Burlington English.

Παπαηλίου Κέντρα Ξένων Γλωσσών

Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Παπαηλιού έχουν μια μακροχρόνια ιστορία στον χώρο της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. Ιδρύθηκαν στις αρχές του 1955 και από τότε αποτελούν ένα από τα κορυφαία εκπαιδευτικά ιδρύματα. Το μορφωτικό επίπεδο των διδασκόντων και των διδασκομένων μας είναι πολύ υψηλό. Αυτό οφείλεται τόσο στα ακαδημαϊκά προσόντα των καθηγητών μας όσο και στην οργανωτική δομή του σχολείου. Το σχολείο μας εξειδικεύεται στην διδασκαλία των Αγγλικών και Γαλλικών.