Καλέστε μας: 210 417 3892

Τμήματα Αγγλικών για ενήλικες

Τα τμήματα ενηλίκων βασίζονται σε μία τελείως διαφορετική φιλοσοφία. Είναι οργανωμένα σύμφωνα με τις ιδιαίτερες γλωσσολογικές και ακαδημαϊκές ανάγκες των φοιτητών και των εργαζομένων. Αυτά τα μαθήματα, που γίνονται βραδινές ώρες, είναι εντατικά έτσι ώστε οι σπουδαστές να φτάνουν σε ένα υψηλό επίπεδο εκμάθησης της ξένης γλώσσας σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

Η ικανότητα επικοινωνίας, σε μια διεθνοποιημένη και διευρυμένη κοινωνία σαν την σημερινή, είναι καθοριστικός παράγοντας εξέλιξης και προόδου. Ποτέ δεν ήταν τόσο ζωτική η ανάγκη για χρήση της Αγγλικής, καθώς επίσης και της Γαλλικής – επίσημης γλώσσας του Συμβουλίου της Ευρώπης – όσο σήμερα που η γνώση τους είναι μέσο επιβίωσης στο χώρο της Ενωμένης Ευρώπης.

Στόχος των τμημάτων για ενήλικες είναι η εντατικοποιημένη εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας σε σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτό επιτυγχάνεται με εξάωρη εβδομαδιαία φοίτηση σε ολιγομελή τμήματα [6 – 8 σπουδαστών].

Τη χειμερινή περίοδο καλύπτονται δύο επίπεδα σπουδών τετράμηνης εντατικής φοίτησης το καθένα (6 ώρες την εβδομάδα), τη θερινή περίοδο καλύπτεται ένα επίπεδο με δίμηνη υπερ-εντατική παρακολούθησης (3 ώρες την ημέρα).

Οι αρχάριοι σπουδαστές που επιθυμούν, μπορούν με συνεχή παρακολούθηση και εντατική προετοιμασία να ολοκληρώσουν όλο τον κύκλο σπουδών που οδηγεί στην απόκτηση του First Certificate σε 19 μήνες. 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Όσοι δεν γνωρίζουν καθόλου τη γλώσσα, εντάσσονται σε τμήματα αρχαρίων. Πριν την έναρξη παρακολούθησης μαθημάτων διενεργούνται κατατακτήριες εξετάσεις για όσους έχουν ήδη γνώσεις Αγγλικών / Γαλλικών.

Η ομοιογενής σύνθεση των τμημάτων είναι απαραίτητος παράγοντας της σωστής και αποτελεσματικής λειτουργίας τους. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΠΕΔΩΝ
Έναρξη νέων τμημάτων γίνεται τρεις φορές το χρόνο
ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 13/6 μέχρι 30/7
Α’ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2/10 μέχρι 2/2
Β’ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 5/2 μέχρι 8/6

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 
ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Η εβδομαδιαία φοίτηση είναι εξάωρη Τμήματα: Πρωινά
Τμήματα: Πρωινά – Απογευματινά Η εβδομαδιαία φοίτηση είναι 15ωρη σε τρίωρα τμήματα καθημερινά
Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή [δίωρα τμήματα] ή  
Τρίτη – Πέμπτη [τρίωρα τμήματα]   

Το υψηλό επίπεδο των καθηγητών μας, σε συνδυασμό με τον μικρό αριθμό σπουδαστών ανά τμήμα προσφέρουν τη δυνατότητα της πλήρους εκμάθησης της γλώσσας σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα.

Γίνεται συνδυασμός Ομαδικής και Εξατομικευμένης διδασκαλίας καθώς και χρήση εποπτικών μέσων [CDs - DVDs – use of OHP – use of COMPUTER LAB – use of the INTERNET] για την εμπέδωση της γλωσσικής ύλης.

[alert-info]

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Δωρεάν βοηθητικά μαθήματα για κάλυψη γλωσσικών αδυναμιών.

Δωρεάν εξάσκηση στο γλωσσικό εργαστήριο [Computers – Internet – Multimedia]

Μειωμένα δίδακτρα για φοιτητές.

Χρήση δανειστικής βιβλιοθήκης.

[/alert-info]

Παπαηλίου Κέντρα Ξένων Γλωσσών

Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Παπαηλιού έχουν μια μακροχρόνια ιστορία στον χώρο της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. Ιδρύθηκαν στις αρχές του 1955 και από τότε αποτελούν ένα από τα κορυφαία εκπαιδευτικά ιδρύματα. Το μορφωτικό επίπεδο των διδασκόντων και των διδασκομένων μας είναι πολύ υψηλό. Αυτό οφείλεται τόσο στα ακαδημαϊκά προσόντα των καθηγητών μας όσο και στην οργανωτική δομή του σχολείου. Το σχολείο μας εξειδικεύεται στην διδασκαλία των Αγγλικών και Γαλλικών.