Skip to main content

Καλέστε μας: 210 417 3892

Τμήματα Γαλλικών για μαθητές και ενήλικες

Το Γαλλικό τμήμα του σχολείου μας λειτουργεί με ιδιαίτερη επιτυχία από το 1996. Το ποσοστό επιτυχίας αγγίζει το 100% στις επίσημες εξετάσεις του γαλλικού Ινστιτούτου [DELF και DALF]. Δεδομένου ότι τα Γαλλικά διδάσκονται στα δημοτικά σχολεία από την E' τάξη, η καταλληλότερη ηλικία για να αρχίσει κάποιος μαθητής είναι το 10ο έτος της ηλικίας του.

Οι πρώτες τάξεις συνδυάζουν επιτυχώς το παιχνίδι με τη μάθηση καθώς συνδυάζονται οι καινούριες τεχνολογίες, τα Γαλλικά τραγούδια, τα πρωτότυπα παιχνίδια με την εμπειρία και την πραγματική όρεξη για δουλειά των καθηγητών μας. Απαιτούνται 5 χρόνια για να φτάσουν οι μαθητές μας στο επίπεδο B2 (καλή γνώση) και ακόμη 2 χρόνια για το επίπεδο C2 (άριστη γνώση). Προετοιμασία για τις εξετάσεις A2, B1, B2, C1 και C2.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΘΗΝΩΝ

Μετά από 15 έτη επιτυχιών στις εξετάσεις Delf- Dalf το σχολείο µας βραβεύτηκε από το γαλλικό ινστιτούτο Αθηνών και τον πρέσβη της Γαλλίας στην Ελλάδα ως το µεγαλύτερο κέντρο ξένων γλωσσών στον Πειραιά τόσο σε αριθµό µαθητών όσο και στο ποσοστό επιτυχίας το οποίο αγγίζει το 100%. Υπογράφηκε µνηµόνιο συνεργασίας µε αµοιβαίες υποχρεώσεις οι οποίες θα συνεισφέρουν στην περαιτέρω βελτίωση του επιπέδου διδασκαλίας και µάθησης τόσο µε την διάθεση παιδαγωγικού υλικού όσο και την επιµόρφωση καθηγητών από το γαλλικό ινστιτούτο.

ΟΙ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Με άρτια εξοπλισµένες αίθουσες υπολογιστών και µε τη βοήθεια των καθηγητών οι οποίοι διαθέτουν την απαιτούµενη γνώση και εξοικείωση µε τους υπολογιστές, το µάθηµα γίνεται πιο ζωντανό και οι µαθητές εµπεδώνουν την γνώση χωρίς κόπο.  

ΣΠΟΥ∆ΕΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ

Το προηγούµενο ακαδηµαϊκό έτος, τα βασικά δίδακτρα για προπτυχιακές σπουδές στην Γαλλία ήταν 174 ευρώ το χρόνο! Ενώ τα δίδακτρα για µεταπτυχιακά σε Γαλλικά πανεπιστήµια ήταν 237ευρώ το χρόνο! Αξίζει κανείς να γνωρίζει ότι το Γαλλικό κράτος επιδοτεί την στέγαση σε εστίες καθώς και την σίτιση των σπουδαστών.  

Γιατί να µάθω Γαλλικά;

 • Για προπτυχιακά ή µεταπτυχιακά στα Γαλλικά Πανεπιστήµια καθώς η Γαλλία βρίσκεται στην αιχµή της επιστηµονικής έρευνας και της τεχνολογικής καινοτοµίας.
 • 200.000.000 άτοµα τα χρησιµοποιούν καθηµερινά.
 • Αποτελούν επίσηµη γλώσσα για 68 κράτη.
 • Είναι η γλώσσα εργασίας σε διεθνείς οργανισµούς όπως ΟΗΕ, UNESCO, ΝΑΤΟ, ΟΟΣΑ.
 • Οι γαλλικές επιχειρήσεις επιλέγουν στελέχη µε γνώσεις γαλλικών.
 • Η Γαλλία είναι ο σηµαντικότερος ξένος επενδυτής στην Ελλάδα.
 • Μεγάλος αριθµός Γάλλων τουριστών επισκέπτονται την Ελλάδα κάθε χρόνο.

[alert-info]20% έκπτωση για τους µαθητές του σχολείου µας οι οποίοι επιλέγουν την Γαλλική ως δεύτερη ξένη γλώσσα! [/alert-info]

ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Η καινούρια χειµερινή σχολική χρονιά θα αρχίσει στις 25 Σεπτεµβρίου. Οι σπουδαστές που επιθυµούν να φοιτήσουν πρέπει να φροντίσουν για την έγκαιρη προεγγραφή και δήλωση ωραρίου προτίµησης έτσι ώστε να προγραµµατιστούν σωστά τα τµήµατα µας. Το Λογιστήριο του κτιρίου της Καραϊσκου λειτουργεί καθηµερινά, 8.30 π.µ. – 8.30 µ.µ., εκτός Σαββάτου. Η διευθύντρια του Γαλλικού τµήµατος κα Αζάτ ∆ουργουτιάν θα βρίσκεται καθηµερινά (εκτός Πέµπτης και Σαββάτου) στο κτίριο της Καραίσκου 111, 6-8 µ.µ.

ΤΑ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΑ DELF – DALF χωρίζονται σε 6 επίπεδα

 • Β1 Μέτρια γνώση
 • Β2 Καλή γνώση
 • C1 Πολύ καλή γνώση
 • C2 Άριστη γνώση  

ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ

COURS I Για αρχάριους σπουδαστές. Κατά την διάρκεια της πρώτης αυτής χρονιάς οι µαθητές έρχονται σε επαφή µε τη Γαλλική γλώσσα και αποκτούν πολύτιµες βάσεις. 4 ώρες την εβδοµάδα. 8 µηνη φοίτηση.
COURS II Για µαθητές οι οποίοι έχουν ήδη καλύψει την ύλη του COURS Ι. Κατά την διάρκεια της φοίτησής τους οι σπουδαστές εµβαθύνουν στη Γαλλική γλώσσα. Το µάθηµα γίνεται στο µεγαλύτερο βαθµό στα Γαλλικά. 4 ώρες την εβδοµάδα. 8µηνη φοίτηση.
COURS III Οι σπουδαστές πρέπει να έχουν καλύψει την ύλη των τάξεων Cours Ι+ΙΙ.Προαιρετική συµµετοχή στις εξετάσεις διπλώµατος Α2. 4 ώρες την εβδοµάδα. 8 µηνη φοίτηση.
COURS B1 Προετοιµασία για το δίπλωµα Β1. Τάξη πτυχίου. 5 ώρες την εβδοµάδα. 8 µηνη φοίτηση.
COURS B2 Προετοιµασία για το δίπλωµα Β2. Τάξη πτυχίου. [Αντίστοιχο Lower Αγγλικών]. 6 ώρες την εβδοµάδα. 8 µηνη φοίτηση.
COURS C1 Προετοιµασία για το δίπλωµα C1. [Αντίστοιχο Advanced] 6 ώρες την εβδοµάδα.
COURS C2 Προετοιµασία για το δίπλωµα C2. [Αντίστοιχο Proficiency]

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΠΤΥΧΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΒΑΘΜΙΣΕΩΝ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΟΥ ΑΣΕΠ

 

ΑΣΕΠ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ SORBONNE ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Α ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ   *Sorbonne C2++ Sorbonne 3ème degré
Α ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ DALF C2 Sorbonne C2 DALF
Sorbonne 2ème degré (Diplôme d’Études Françaises) 
Β ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ DALF C1 Sorbonne C1 DELF 1er degré
Certificat de Langue Française 
Γ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ DELF B2 Sorbonne B2  
Δ ΜΕΤΡΙΑ ΓΝΩΣΗ DELF B1 Sorbonne B1  
  DELF A1    
  DELF A1    

*Ανώτερο της κλίµακας του ΑΣΕΠ.

[alert-warning]ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τα διπλώµατα παλαιοτέρων ετών τα οποία δεν αναγράφονται στον ως άνω πίνακα, απαιτείται βεβαίωση από τον οικείο φορέα (Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος – Υπηρεσία Εξετάσεων).[/alert-warning]

Γιατί Γαλλικά

Μια παρουσίαση σε Microsoft PowerPoint

Γαλλικά άνευ πιάνου!!

[youtube16-9]dNRFO2MPLm8[/youtube16-9]